Aquest sistema realitza un escombratge total i automàtic del fons de la cuba, des de la part del davant a la posterior, mitjançant el màxim cabal d'aire que ens dóna el vehicle.

Aconsegueix mitjançant aire a pressió deixar totalment netes de pinso les dues canals de la cuba per on passa el pinso en el procés de la descàrrega, de manera que no deixa rastre en el cas d'haver transportat pinso amb medicament.

Els temps de bufat i repòs / recuperació són programables i poden ser modificats per l'usuari.

El Sistema Automàtic de neteja, disposa de tants polsadors lluminosos d'arrencada com departaments té la cuba perquè l'usuari pugui escollir quin departament vol començar la neteja de les canals.

Així mateix disposa del mateix nombre de senyals lluminosos que de polsadors d'engegada per saber a cada moment a quin departament i quin canal (dreta o esquerra) s'està realitzant la neteja.
sistema limpiafondos