En col·laboració amb l'empresa José Collado SA, empresa pionera i puntera en el camp de la desinfecció, tant en el sector primari com en el sector sanitari, Carrocerías Vic ha incorporat un sistema de desinfecció de l'interior de la Cuba, obtenint tota la trazabilidad del Procés.

El equipo Aeroturbex és un generador d'aerosol que transforma una solució líquida en un escombrat sec amb una mida de partícula inferior a 10 micres, basada en el principi de microdifusión pneumàtica.

El Aeroturbex actua del següent manera:

El líquid és absorbit per la bomba peristáltica, que està injectat cap a la boquilla de microdifusión. L'aire comprimit pulveritza el doll de líquid que surt per la boquilla, generant-se un escombrat sec.

L'equip funciona amb bombes peristàtiques que donen la dosificació exacta d'aerosol en cada zona.

El consum del producte és de 4 ml cada m3 d'habitacle. Donat que cada boquilla pulveriza 2 litres de desinfectant a l'hora, la dosificació del producte serà de 12 min / 100 m3. Atès que la instal·lació està fixada en cada habitacle, el temps de polvorització serà sempre el mateix en una zona, en funció de la seva cubicació.

El sistema automàticament s'enviarà, a una adreça de correu electrònic assignada prèviament, cada lunes de cada setmana un resum de dades setmanals.

Si el enviament no fos correcte, se esperarà a enviar el dia següent i així fins que rebi cobertura telefònica suficient. També podrem realitzar el lliurament manualment.

L'equip AEROTURBEX FIJO CAMIÓN CISTERNA, requereix molt poc manteniment. Les peces no sofreixen un desgast, i el manteniment es realitzarà solament per comprovar que tots els elements funcionin correctament. Si algun dels elements caigui (fluid de mànega o que es produjera una fuita d'aire, etc.) la detecció per part de l'usuari seria immediata ja que l'equip deixaria de funcionar.

Si el sistema no ha funcionat, al obrir els Gestors de la Cisterna al dia següent, no se percebria l'olor característic que deixen els productes aplicats.

 

  • IMG_4142.JPG
  • P1020042.JPG