Es tracta d'un duplicat dels comandaments d'obertura i tancament dels controls de les trampilles, situat a la part del davant. D'especial interès si s'efectuen descàrregues en tremuja, ja que eviten situar-se a la part posterior de la cuba evitant inhalar la pols de la descàrrega. Existeix també la possibilitat d'instal·lar un comandament totalitzat (vegeu apartat Comandament a distància Totalitzat).

  • mandos-tramp-lateral.JPG