Control total de TOTES les maniobres de treball de la cuba des del Comandament a distància, des d'aproximació (gir dels tubs), descàrrega (bisenfíns i trapes) i altres utilitats (llums, accelerador, tapes, sistema neteja fons etc), ja sigui a cabina o des d'on el xòfer desitgi. S'instal·len uns manòmetres pel control a la cabina de la descàrrega, però pot instal·lar-se així mateix al comandament a distància.

  • TOTALITZAT.jpg