Instal·lació d'unes comportes superiors individuals per departament, amb passarel·la a un lateral antilliscant.

El funcionament és totalment automàtic i s'obren i es tanquen des del mateix comandament a distància.

A la Caixa de control, s'hi instal.la una doble mando de reserva, que permet donar una sol.lució rápida en cas d'avaria o pèrdua del mando a distancia.

Les tapes superiors porten un sistema de seguretat, per poder ser obertes/tancades manualment si és necessari.

És molt eficaç pel control sanitari i pel transport de pinsos amb medicaments, ja que pot obrir-se una sola comporta.

  • compuertas-superiores-automaticas.jpg